Nedd: Porto không dễ chơi đâu. Chúng ta phải đối xử với họ như Barcelona..

Trong phút thứ hai trong nửa thời gian dư, Alba bắt đầu đi từ bên trái tới phía trước của bàn thắng, và tuyến kim tuyến bất động và đá bóng.Trong vòng một mươi phút của hiệp hai, chữ thập Alba, lấp lánh ghi bàn hai lần để giúp Barcelona tiếp tục lãnh đạo.Theo tình hình nhà nước Đức, lương của Bastoni s ẽ tăng từ một triệu đô tới hơn hai triệu đô, và hợp đồng sẽ được kéo dài từ June 2023 tới June 2025